AKSJEOPPGAVEN 2020

AKSJEOPPGAVEN 2020

Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer. 20.04.21 Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap...