Nye frister i årsoppgjøret – 2021

14.04: Revisorforeningen støtter høringsforslaget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.

2020.Publisert: 14.04.2021
Les mer

Årsregnskapet mv.

09.04: Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning og for å avholde ordinær generalforsamling, utsettes med to måneder på samme måte som i 2020. 

14.04: Revisorforeningen støtter høringsforslaget. Finansdepartementet foreslår at den midlertidige loven skal gjelde frem til 10. november. Vi mener at den bør gjelde frem til 1. januar slik som i fjor. 

Skattemeldingen for 2020

06.04: Det er fastsatt en forskrift om at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020. 

Les mer her om hvordan du søker om utsettelse mv. Merk at grensen på 10% av klientmassen, ikke gjelder i år. Det har imidlertid ikke vært mulig å slå av den automatiske begrensningen i skjemaet på så kort tid. Skatteetaten har opplyst at du derfor må overstyre dette ved å legge inn et fiktivt høyt antall klienter i feltet “Oppgi totalt antall klienter”.

Vi har tatt opp med Finansdepartementet at fristen burde vært utsatt til 31. august uten behov for søknad, men vi har ikke blitt hørt. Se begrunnelsen her.

Frister for merverdiavgift

Fristen for levering av skattemelding og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, er fremdeles henholdsvis 10. april og 10. juni. Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.